1 Het doel van dit handboek

Het handboek is een gemeenschappelijk groeidocument voor het uitvoeren van statistische toetsen aan de hand van concrete cases uit het hoger onderwijs met bijbehorende code. De basis voor het handboek is een keuzemodel van het AMC, waarbij de 20 keuzes c.q. tegels aan de hand van zowel bestaande analyses en rapporten als nieuwe analyseopdrachten uitgewerkt worden.

Achter iedere ‘tegel’ bevindt zich een uitleg van de regels om een toets te kiezen, een voorbeeld casus uit het onderwijs, bijbehorende code, een uitleg van de interpretatie van de resultaten, en een uitwerking van de manier waarop de resultaten beschreven worden in een rapport (zoveel mogelijk in APA format).

2 Totstandkoming

Auteurs

 • Elian Griffioen, VU, hoofdredactie*
 • Theo Bakker, VU, eindredactie*
 • Irene van der Staaij, VU, redactie*
 • Megiel Kerkhoven, VU, programmeur*
 • Jet Doeswijk, VU, student-assistent*
 • Faaris Akbar, VU, student-assistent *

Interne wetenschappelijke review

 • Martijn Meeter, VU, wetenschappelijke review
 • Sandjai Bhulai, VU, wetenschappelijke review

Interne review op toepasbaarheid

 • Marjolein Blaauboer, VU, review op toepasbaarheid
 • Corneel den Hartogh, VU, review op toepasbaarheid
 • Nanny Kempers, VU, review op toepasbaarheid
 • Patricia den Otter, VU, review op toepasbaarheid
 • Roel Rotteveel, VU, review op toepasbaarheid
 • Mischa Steketee, VU, review op toepasbaarheid
 • Ruben So, VU, review op toepasbaarheid
 • Daniël Drittij, VU, review op toepasbaarheid*
 • Jelger van Zaane, VU, review op toepasbaarheid*

Externe review

 • Dirk Tempelaar, Maastricht University
 • Victoria Smit, Universiteit Leiden
 • Tsjerk Wassenaar, Hanzehogeschool Groningen
 • Aswin van Oijen, Tilburg University
 • Martine Baars, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maarten van der Velden, Hogeschool Leiden

Python review

 • Huub Everaert, Hogeschool Utrecht
 • Maarten van der Velden, Hogeschool Leiden

Bijzondere dank aan

 • Nan van Geloven en Rebecca Holman, AMC/UMC Leiden, voor de ter beschikking stelling van het materiaal van de AMC wiki.

* Op dit moment niet meer actief voor het Statistisch Handboek Studiedata

3 Financiering

Het handboek is gefinancierd door het Versnellingsplan.

4 Contact

Vul voor vragen of suggesties het feedbackformulier in.