Het Statistisch Handboek Studiedata is een initiatief van de zone Veilig en Betrouwbaar Benutten van Studiedata van het Versnellingsplan.

1 Doel

Het doel van het Statistisch Handboek Studiedata is om collega’s in het hoger onderwijs met enige kennis van de statistiek van een stappenplan te voorzien:

 • hoe ze eenvoudig statistische toetsen kunnen kiezen bij een vraagstuk,
 • weten aan welke voorwaarden hun data moet voldoen,
 • deze toetsen kunnen uitvoeren op hun data
 • en er tot slot een rapport bij kunnen schrijven.

We hebben ervoor gekozen om de stappen zo bondig mogelijk te beschrijven en waar nodig achtergrondinformatie in de voetnoten te zetten of te verwijzen naar andere sites. Voor beginners raden we, in aanvulling op het Statistisch Handboek Studiedata, het boek Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics van Andy Field aan. In dit boek worden op een laagdrempelige manier de basis van statistiek en verschillende statistische analyses uitgelegd. Het boek is ook nuttig als aanvulling op het Statistisch Handboek Studiedata voor iedereen met al enige kennis van statistiek.

2 Casussen

We hebben casussen verzameld die relevant kunnen zijn in het Hoger Onderwijs. Alle informatie bij de casussen is fictief en de data is gesimuleerd. De uitkomsten van de toetsen kunnen marginaal verschillen tussen de verschillende programmeertalen: R, SPSS of Python.

3 Datasets

Voor elke casus is er een gesimuleerde dataset die gebruikt wordt om de statistische toets te illustreren. De datasets bevatten dus geen echte gegevens over studenten uit het hoger onderwijs, maar zijn door de auteur gesimuleerd met behulp van code in R. Deze datasets zijn hier te downloaden.

4 Reviewproces

Alle toetsen zijn gereviewd door wetenschappers, beleidsmedewekers en data specialisten uit het hoger onderwijs (zie Over). Desondanks kan het voorkomen dat u informatie aantreft die niet correct of onduidelijk is. Help ons de kwaliteit van de pagina te verbeteren door tips over onvolledigheden of onjuistheden door te geven via het feedbackformulier in te vullen. We zullen feedback zo snel mogelijk verwerken.

5 Ontwikkeling

Het handboek is nog volop in ontwikkeling en zal gedurende 2021 aangevuld worden met nieuwe toetsvormen:

 • 13 januari 2020: Lancering eerste versie website
 • 21 februari 2020: Verbeteringen inhoud en tekstueel
 • 11 maart 2020: Nieuwe toetsen toegevoegd: Repeated measures ANOVA, Wilcoxon signed rank toets, Chi-kwadraat toets en binomiaaltoets, en McNemar toets
 • 31 maart 2020: Aanmelding nieuwsbrief toegevoegd en links naar andere toetsen aangebracht
 • 20 april 2020: Begrippenlijst toegevoegd, Python toetsen verbeterd en nieuwe toetsen toegevoegd (Tekentoets, Friedman’s ANOVA, Cochran’s Q toets)
 • 29 juni 2020: Nieuwe toetsen toegevoegd voor R (Multilevel multinomiale logistische regressie, Wilcoxon II, Mann-Whitney U II en Kruskall Wallis II) en Python (Repeated measures ANOVA en Mann-Whitney U I)
 • 5 augustus 2020: Tweede toetsmatrix toegevoegd en toetspagina multipele lineaire regressie toegevoegd
 • 12 november 2020: Laatste toetsen eerste toetsmatrix toegevoegd
 • 8 januari 2021: Multinomiale logistische regressie en McNemar toets Python toegevoegd, kleine wijzigingen vanwege veel verwerkte reviews
 • 1 februari 2021: Ordinale logistische regressie toegevoegd
 • 8 februari 2021: Datasets te downloaden op website en Cochran’s Q toets Python toegevoegd
 • 18 februari 2021: Bhapkar toets Python toegevoegd en andere Python toetsen geüpdatet